DE EN Provider/privacy
CompanyInnovationResponsibilityCareersInvestorsPressProducts
CareersJob search
Bediener CNC - Centru de Tehnologii
Tasks

- Reglarea dispozitivelor mașinii;
- Prelucrarea cu mașina CNC, piese de diferite forme si mărimi aducând-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafață specificate;
- Întreținerea și utilizarea corespunzătoare a mașinillor unelte, SDV-urilor, instrumentelor de măsură și control;
- Verificarea calității pieselor executate.

Qualifications

- Studii medii sau profesionale;
- Experienţă în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
- Cunoştinţe de desen tehnic;
- Cunoștințe tehnice de specialitate in domeniul prelucrărilor prin așchiere;
- Realizare programare CNC.

Benefits
Mit­arbeiter Events
Mit­arbeiter­handy möglich
Mit­arbeiter­rabatte möglich
Gesund­heits­maß­nahmen
Essens­zulagen
Hybrides Arbeiten möglich
Flexible Arbeits­zeit möglich
Firmen­wagen möglich
Mit­arbeiter­beteili­gung möglich
Coaching
Kantine
Betriebs­arzt
Gute An­bindung
Park­platz
Kinder­betreuung
ContactStar Transmission srl LogoStar Transmission srl
Victoriei Nr.10 A515600 CugirDetails to location
Join us