DE EN Provider/privacy
CompanyInnovationResponsibilityCareersInvestorsPressProducts
CareersJob search
HR Business Partner
Tasks
  •  Doradztwo i proponowanie managerom adekwatnych zgodnych z KP praktycznych rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, relacji pracowniczych, organizacji  i czasu pracy, umów i rozkładów czasu pracy oraz innych narzędzi w celu zapewnienia realizacji celów biznesowych,  elastyczności produkcji i osiągnięcie planowanych volumenów produkcyjnych. Wdrażanie najlepszych praktyk i standardów koncernowych w tym zakresie
  • Zgłaszanie rozwiązań zakresie długoterminowego i krótkoterminowego planowania oraz dopasowania zasobów ludzkich do programów produkcyjnych w kontekście reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe.
  •  Koordynowanie projektów HR i udział w projektach międzywydziałowych, ich komunikacja.
  • Koordynacja współpracy pomiędzy managerami poszczególnych działów a dedykowanymi specjalistami HR w tematach: rekrutacji, rozwoju, szkoleń, przywództwa, ergonomii, zarządzania wiekiem, opieki na ekspatami etc..
  • Współpraca z partnerami społecznymi w organizacji w powyższych tematach.
  • Przygotowywanie opracowań, prognoz oraz raportów cyklicznych i ad hoc na potrzeby Zarządu, a także działów HR w Polsce oraz w Niemczech.
  • Współpraca z Zarządem, menedżerami i innymi działami podczas wdrażania w. wym. projektów i rozwiązań.
Qualifications

•     Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, prawo.

•     Doświadczenie na tożsamym  stanowisku w Dziale Personalnym.

•     Bardzo dobra znajomość prawa pracy i jego praktycznego zastosowania.

•     Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Power Point i Excel.

•     Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (co najmniej poziom B2).

•     Samodzielność,  orientacja na osiąganie celów, umiejętność pracy w  zespole i pracy projektowej.

•     Wysokie standardy etyczne i moralne, rzetelność i odpowiedzialność.

Benefits
Hybrid Work possible
Events for employees
Health Benefits
Discounts for employees possible
Flexitime possible
Mobility offers
Canteen, Café
Good public transport
Parking
ContactMercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o. LogoMercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o. o.
Gottlieba Daimlera 559-400 JaworDetails to location
Join us